Dit besøg i Håndværkermuseet

Håndværksmuseet er beliggende i Ringstedgade 6-8 i Roskilde i forbindelse med Lützhøfts Købmandsgård. Håndværksmuseet er indrettet på 1. salen i Lützhøfts Købmandsgårds tidligere kornmagasinbygning.

På museets 1. sal kan du opleve en enestående samling af værktøj inden for følgende fag: trædrejer, karetmager, tømrer, snedker, bødker, træskomager, billedskærer samt værktøj til træfældning og opskæring. Værktøjerne stammer fra perioden ca. 1800-1950. Samlingen er tilvejebragt ved en donation fra tømmerhandler Børge Dahl i 2003. I museets stuetagen huses tre private håndværksvirksomheder: en billedskærer, en sølvsmed og et tekstilværksted. Besøgende har mulighed for også at kigge ind i disse arbejdende værksteder.

Den faste udstilling i Håndværksmuseet suppleres skiftende arrangementer og aktiviteter for alle aldersgruppe.

Håndværksmuseet – en del af museumskoncenrnen ROMU.
Museumskoncernen ROMU er et enhedsmuseum, der har sit udspring i Roskilde Museum der blev etableret i 1929. I 2015 skiftede museet navn til ROMU og udgøres i dag af besøgsstederne Roskilde Museum, Frederikssund Museum, Lejre Museum, RAGNAROCK – museet for pop, rock og ungdomskultur, Lützhøfts Købmandsgård, Sankt Laurentius, Tadre Mølle, Gl. Kongsgård samt Domkirkemuseet

ROMU undersøger, indsamler og formidler kulturarven i Roskilde, Lejre og Frederikssund kommuner, og er et af 10 museer, der på landsplan, er blevet udpeget af Slots- og Kulturstyrelsen til at varetage tilsynet med landets fredede fortidsminder. ROMU forestår tilsynet i det centrale og vestlige Sjælland.

Læs mere om ROMU og find informationer vedr. bestyrelse, ledige stillinger, medarbejdere, besøgssteder, forlag, publikationer m.m. her.